DSF технологията в мълниеприемниците от серия ADVANCE.

DSF технологията позволява бързо дейонизиране на електрическата дъгова камера чрез „Ефект на Вентури“. По този начин, при евентуално попадение на мълния се осигурява бързото възстановяване на перфектното състояние на гръмоотвода.

Прочетете повече