DSF технологията в мълниеприемниците от серия ADVANCE.

DSF технологията позволява бързо дейонизиране на електрическата дъгова камера чрез „Ефект на Вентури“. По този начин, при евентуално попадение на мълния се осигурява бързото възстановяване на перфектното състояние на гръмоотвода.

Прочетете повече

Интересни бизнес идеи за малък и среден бизнес

Защо някой хора, решават да започнат бизнес? Но, преди да го решат, винаги се започва с въпросът: Да развивам ли собствен бизнес?

Прочетете повече

Защо да се доверим на мълниеприемник с изпреварващо действие AIDITEC

Мълниеприемник с изпреварващо действие AIDITEC от сериите ADVANCE, SIGMA и ELECTRON отговаря на високи стандарти за качество, базирани на електрически тестове.

Прочетете повече

Интересни бизнес идеи за малък и среден бизнес

Понякога в младостта реализирането на интересни бизнес идеи и започването на малък и среден бизнес, добавя неувереност и куп проблеми. Проблеми, които опитните бизнесмени, вече са преодолели.

Прочетете повече