DSF технологията в мълниеприемниците от серия ADVANCE.

DSF технологията позволява бързо дейонизиране на електрическата дъгова камера чрез „Ефект на Вентури“. По този начин, при евентуално попадение на мълния се осигурява бързото възстановяване на перфектното състояние на гръмоотвода.

Прочетете повече

Интересни бизнес идеи за малък и среден бизнес

Понякога в младостта реализирането на интересни бизнес идеи и започването на малък и среден бизнес, добавя неувереност и куп проблеми. Проблеми, които опитните бизнесмени, вече са преодолели.

Прочетете повече