Афилиейт маркетингът. Въведение в афилиейт маркетингът

Афилиейт маркетингът представлява маркетингова стратегия, при която компании (често наречени рекламодатели или търговци) плащат на партньори (често наречени афилиейти или

Прочетете повече