Световният пазар отбелязва растеж въпреки предизвикателствата

Световният пазар преди 2021 година беше изправен пред изключително трудни предизвикателства, предизвикани от пандемията от COVID-19. Много от страните се

Прочетете повече