Защо да се доверим на мълниеприемник с изпреварващо действие AIDITEC

Мълниеприемник с изпреварващо действие AIDITEC от сериите ADVANCE, SIGMA и ELECTRON отговаря на високи стандарти за качество, базирани на електрически тестове, тестове за време на изпреварване, механични изпитания, екологични норми и др. Изпитанията са извършени в технологичния институт по енергетика (ITE) – акредитирана и независима лаборатория, Националния орган по акредитация (ENAC) и др. Едва единици от продуктите за мълниезащита, които се предлагат на българския пазар са преминали тест с ток от 200 кА както са тествани и успешно издържали активните мълниеприемници на АIDITEC SYSTEMS.

Диком ООД предлага на българският пазар мълниеприемниците с изпреварващо действие AIDITEC в три серии ADVANCE, SIGMA и ELECTRON, които имат време за изпреварване (ΔT) от: 15µs, 25µs, 37µs, 45µs и 60µs – стандартизирани спрямо европейските наредби NFC 17-102 и NP4426:2013, UNE 21.186:2011, IEC 62305, IEC 62561. Доживотна гаранция срещу производствени дефекти през целия експлоатационен живот от 35 години.