Връзката между социалните медии и финансовият успех!

Ново проучване от уики провайдъра Wetpaint и Altimeter Group, показва, че марките, които са най-ангажирани в социалните медии  имат и по-високи нива на финансов успех в сравнение с конкурентите си. За да се установи връзката, проучването е фокусирано на 100 компании от 2008 BusinessWeek/Interbrand Best Global Brands и различни социални платформи които те са използвали, като Facebook, Twitter, блогове, уикита и форуми.

Въпреки, че е трудно да се докаже, че именно действията на компаниите в новите социални мрежи е довело до финансов растеж, изводите от данните сочат именно към това. След проучване на компаниите и нивата им на активност в социалните медии, марките са били подредени по скала “на ангажираност”. Където най-високите точки са 127 и респективно най-ниските възможни 1.

При най-ангажираните марки приходите са нараснали с до 18%, докато най-неангажираните са били на загуба с до – 6%. Най-интересния извод в случая е. Че най-големи печалби и приходи са реализирали компаниите, които са били сериозно ангажирани в няколко подбрани социални медии. В сравнение с тези които са били леко ангажирани в много социални медии. Изводът тук всеки може да си го направи.